Click Here to Read More

DOWNTOWN REGINA RAMADAN TENT FOSTER INTERFAITH DIALOGUE AND BRING DIFFERENT BACKGROUNDS TOGETHER

Intercultural Dialogue Institute (IDI) Regina has brought Regina communities together on Iftar dinners at Ramadan Iftar Tent for seven days. During this one-week event, more than 2 thousand people from different race, color, religion, language, culture, and status have broken their fast and share the food together. Saskatchewan Ministers, MLAs, City councilors, Police Chiefs, academicians, and several civil society leaders have participated to the Ramadan Tent to show their appreciation. Regardless of any differences, IDI Regina Ramadan Fast-breaking tent brings people together and strengthens the emotions of sharing.
 
IDI Regina has built the Ramadan Tent for the 4th time on Regina downtown Victoria Park to share all beauties of the Holy month of Ramadan with everyone. The tent has brought people from various races, color, religion, culture, and status together on the same tables and it has taken high interests from everyone as previous years` tents. The Ramadan Tent has shown again its uniqueness by ensuring perfectly to represent that sharing food, coming together regardless of anything, respecting the differences, and learning new things from others are key points of diverse communities like Regina.
Every Ramadan Tent day, different dishes have served from Turkish cuisine to the guests. Everyone has invited to come to the tent even if they are not fasting or not a Muslim or even not a believer. Especially, First Nation Canadians and homeless people who need food were very interested in our tent, and on the first day, they have presented their cultural music and dance to show their thanks to us.
During the Ramadan Fast-breaking Tent days, lots of authorized people from several governmental and municipal agencies of Regina have visited our tent to demonstrate their support to our events. Regina Police Service Acting Chief Mr. Dean Rae has attended to Ramadan Tent, found a chance to taste Turkish foods. He has mentioned the importance of IDI Regina foundation`s activities for diverse, multicultural cities like Regina and these activities` contributions to social peace and diversity in his speech.
Next day, the City of Regina Councilor Mr. Shawn Fraser has attended to our Ramadan tent to show his pleasures about the event. In his speech, Mr. Fraser has thanked all directors and volunteers of IDI Regina due to events they organized.
Opposition Party leader Mr. Trent Wotherspoon and MLAs Miss Carla Beck and Miss Nicole Sarauer have participated together to our Ramadan Tent on the same day. In his speech, Mr. Wotherspoon, as being a participant of every year`s Ramadan Tent and some of IDI Regina events, has mentioned his high pleasures for the programs that IDI organized because of their valuable contributions to Regina`s communities. Miss Beck and Miss Sarauer have talked about how they were honored to be invited to the Ramadan Tent.
On the last day of Ramadan Tent, Saskatchewan Minister of Culture, Parks, and Sports Hon. Mark Docherty and MLA Laura Ross have attended to Fast-breaking dinner. In his speech, Mr. Docherty has mentioned the multicultural societies of Saskatchewan and how IDI Regina`s activities support positively to this issue. He has also celebrated Muslims` Holy month of Ramadan. Miss Ross has said that she was very happy to be a part of Ramadan Iftar dinner and sharing food and values each other were appreciated.
 
MULTICULTURAL AWARENESS
IDI Regina has a very special place in the Regina societies by building Ramadan Iftar Tent and organizing Friendship Fast-breaking Dinners with different institutions in the Holy month of Ramadan due to its support for the awareness of every difference in the multicultural and diverse communities like Regina. People have seen practically how to share the same table, same food, and same atmosphere, how to talk to each other without looking their races, faiths, colors, or status, and how to ignore the differences and look from the common points that people have in the Ramadan Tent dinners.
 
REG- IFTAR LINE UPS AND DINNER TIME
 
 

 Please Scroll Down For Photos

 
 

REGİNA ŞEHİR MERKEZİNDEKİ RAMADAN ÇADIRI DİYALOĞU GÜÇLENDİRDİ VE FARKLI KİMLİKLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

 
Regina Kültürlerarası Diyolog Enstitüsü (İDİ) 7 gün süren Ramazan iftar çadırı etkinliği tüm Regina halkını iftar sofrasında biraraya getirdi. Bir hafta boyunca süren etkinlikte 2binden fazla farklı renk, kültür, din, dil ve statüdeki insana iftar yaptırıldı. Regina yetkili makamlarının da beğenisini kazanan Ramazan çadır etkinliğine bakanlar, milletvekilleri, üst düzey güvenlik amirleri, belediye meclis üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda sivil toplum lideri memnuniyetlerini gösterme adına çadır programına katıldılar. Hiçbir farklılık gözetmeksizin insanları biraraya getiren ve paylaşma hislerini güçlendiren Ramazan çadırı etkinliği Regina`da organize edilen tek program özelliği de taşımaktadır.
 
Regina Kültürlerarası Diyalog Enstitüsü Mübarek Ramazan ayının tüm güzelliklerini insanlarla paylaşabilme adına bu yıl Ramazan iftar çadırını dördüncü kez Regina şehir merkezinde Viktorya Parkta kurdu. Farklı renk, din, kültür ve statüdeki insanları biraraya getiren Ramazan iftar yemekleri önceki senelerde de olduğu gibi bu sene de Regina toplumunda büyük ilgi topladı. Regina insanına paylaşmayı, biraraya gelmeyi, farklılıklara saygı duymayı ve birbirimizden yeni şeyler öğrenmeyi en güzel şekilde sağlayan Ramazan iftar çadırı bu tarzda yapılan ender bir etkinlik olduğunu tekrar göstermiş oldu.
Yedi gün boyunca açık olan Ramazan çadırında misafirlere her akşam Türk mutfağından farklı lezzetler ikram edildi. Ramazan çadırına sadece oruç tutan müslümanlar değil, inanan inanmayan oruç tutan tutmayan Regina toplumunun her kesiminden insanlar katıldı. Özellikle Yerli Kanadalıların ve evsizlerin ilgi gösterdiği çadırın ilk gününde teşekkürlerini gösterme adına misafirlere yerel dans gösterilerini  sundular.
Ramazan çadırının açık olduğu süre boyunca Reginanın üst düzey yetkilileri de desteklerini belirtme adına çadırımızı ziyaret ettiler. İlk katılanlardan Regina Emniyet Müdürü Vekili sayın Dean Rae hem yemeklerimizden tatma fırsatı buldu, hem de İDİ Regina vakfının aktivitelerinin Regina gibi çok kültürlü toplumlarda toplumsal barışa ve çeşitliliğe yaptığı katkıların ne kadar önemli olduğunu söylediği kısa bir konuşma yaptı.
Daha sonra Regina Belediye Meclis üyesi sayın Shawn Fraser etkinlikten duyduğu memnuniyeti gösterme adına çadırımıza katıldılar. Sayın Fraser yaptığı kısa konuşmasında İDİ Regina vakfının düzenlediği programlardan dolayı vakfın yöneticilerini ve gönüllülerine tebriklerini belirtti.
Muhalefet Parti Lideri sayın Trent Wotherspoon ve eyalet milletvekilleri sayın Carla Beck ve sayın Nicole Sarauer Ramazan çadırımıza birlikte katıldılar. Sayın Wotherspoon konuşmasında İDİ vakfının birçok etkinliğine ve önceki yıllarda ki Ramazan İftar çadırına katılan biri olarak programlardan duyduğu memnuniyeti ve Reginaya kattığı değerin büyüklüğünden bahsetti. Muhalefet parti milletvekilleri sayın Beck ve Sarauer de yaptıkları kısa konuşmalarında Ramazan çadırına katılmalarının kendilerini onurlandırdığını söylediler.
İDİ Regina Ramazan çadırı etkinliğinin son gününde Saskatchewan Eyalet Kültür Bakanı Sayın Mark Docherty ve milletvekili sayın Laura Ross katıldılar. Kültür Bakanı sayın Docherty konuşmasında Regina`nın çok kültürlü olması ve İDİ vakfının bunu destekleyici organize ettiği programlardan dolayı şükranlarını sunduğunu  söyledi. Sayın Ross da Ramazan çadırına katılmaktan onur duyduğunu ve vakfın etkinliklerinden çok memnun olduklarını belirtti.
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK
İDİ Regina vakfı Mübarek Ramazan ayını fırsat bilerek organize ettiği Ramazan iftar çadırını ve vakfın merkezinde verdiği ve vermeye devam ettiği iftar yemekleriyle Regina gibi çok kültürlü toplumlarda her türlü çeşitliliğe yaptığı farkındalık ile Regina toplumu içinde çok özel bir yere sahip olmuştur. İnsanlar İftar yemeklerinde aynı masayı, aynı yemeği paylaşmayı, statüsü ne olursa olsun birbiriyle konuşabilmeyi, insana farklılıklarından değil ortak değerleriyle bakabilmeyi uygulamalı bir şekilde görmektedirler.
 
REG- YEMEK DAĞITIM SIRASI VE YEMEK ESNASI